Storytelling voor non-profits

“Storytelling is een verhaal vertellen met emotie.”

Als non-profitorganisatie moet je als geen ander uitblinken met een verhaal. Dit doe je door storytelling. Welke stappen moet je nemen om een krachtig verhaal te vertellen?

Als non-profitorganisatie moet je uitblinken met een verhaal. Tijdens het Mindwize storytelling webinar in maart 2021 vertelde Harry Slagman: “Storytelling is een verhaal vertellen met emotie.” Hoe breng je emotie in je verhaal en hoe vind je het juiste verhaal? Een van de belangrijkste vragen die je daarbij helpt is: waarom ben je zelf betrokken bij jouw goede doel?

Met deze stappen bouw jij je eigen krachtig verhaal:

4 stappen voor een krachtig verhaal:

1. Waarom ben je zelf betrokken bij jouw goed doel?

Jouw persoonlijk verhaal is essentieel voor een krachtig verhaal. Beschrijf wat maakt dat je bij jouw organisatie betrokken bent. Kleine verhalen hebben meestal de grootste impact. Donateurs willen graag iets doneren aan jou, omdat ze het je gunnen, ze zijn mee in het verhaal. Zet jij zelf ook je hart en ziel in voor dit goede doel? Dan gun ik jou ook mijn bijdrage.

2. Wat is het verhaal achter jouw organisatie?

Beschrijf wie de oprichter is van jouw organisatie, welke waarden en normen had deze persoon? Uit welke verhalen blijkt dat? Hier komt legitimiteit en betrouwbaarheid naar boven. Potentiële donateurs moeten jouw organisatie betrouwbaar vinden, anders gaan ze twijfelen om te doneren.

3. Waarom hebben mensen hulp nodig?

Vertel daarna kleine verhalen over mensen of dieren die jouw organisatie helpen. Waarom hebben zij hulp nodig? Wat hebben zij moeten ondergaan? Het einde van het verhaal mag je hier nog niet blootgeven. Verwijs daarom naar een call-to-action. Een boodschap om de hoofdpersoon in dit klein verhaal te helpen. Geef een duidelijke situatie waar de donateur in kan bijdragen.

4. Welke succesverhalen zijn er?

Daarnaast vertel je welke verhalen goed zijn afgelopen. Vertel concreet hoe het werk van de organisatie mensen (of dieren) helpt. Na deze succesverhalen vraag je aan een potentiële donateur of hij mee wilt helpen aan het belangrijke werk van jouw organisatie.

Maar hoe kun je het juiste verhaal vinden?

Tijdens deze bovenstaande 4 stappen heb je al gemerkt dat emotie centraal staat. Hoe zorg je dat je emotionele verbinding maakt?

Zorg dat je weet wie je publiek is. Wat houdt ze bezig? Hoe beslissen ze? Wat weten ze al? Dan kan je de boodschap inpakken op een manier die bij de luisteraar past. Dit is afhankelijk van de “kleur” van je publiek aan de hand van DISC-profielen. Zo zijn er mensen die korte en bondige informatie verkiezen. Aan hen moet je het verhaal krachtig vertellen. Dit zijn mensen met het rode kwadrant van de DISC-profielen. Vertel jouw verhaal met veel extra’s en gevoel voor mensen met een geel kwadrant.

Hoe bereid je jouw verhaal voor?

1. Set the scene

Jouw verhaal begint met een tijd, een plaats, het weer en zelfs de sfeer. Maar ook de relatie en de omstandigheden. Zorg hier dat jouw donateur je gaat geloven. Het doel van deze stap is om een kader te geven met voldoende informatie, zodat mensen weten waar het verhaal begint. Geef weer hoe de situatie was.

2. Introduce characters

Vervolgens zijn hoofdpersonen onmisbaar en belangrijk. Jouw verhalen moeten over mensen gaan. Natuurlijk mag je ook een verhaal maken over dieren, maar zorg dat deze dieren menselijke eigenschappen hebben. Dit omdat mensen zich graag willen identificeren met anderen. Ze willen pas een donatie doen bij een situatie die herkenbaar is. 

3. Begin the journey

De hoofdpersoon zal hier meer aandacht krijgen. Wat was de droom, wens of ambitie van jouw hoofdpersoon? Vertel over de reis zo kort mogelijk.

4. Encounter the obstacle

De volgende stap in jouw verhaal omschrijft wat er is gebeurd met je hoofdpersoon. Welke tegenslag was er? Hoe was de gezondheid? Was er een probleem? Geef weer waarom de hoofdpersoon zijn wens of ambitie niet meer kon uitvoeren door het probleem dat zich voordeed.

5. Overcome the obstacle

Vervolgens geef je weer wat de hoofdpersoon deed om toch zijn ambitie te kunnen volgen. Hoe ging dit, hoe voelde de hoofdpersoon zich er bij? Denk in kleine stapjes want de magie zit in de details. Geef weer wat jouw organisatie heeft gedaan om deze persoon te helpen, om toch zijn dromen waar te maken.

6. Resolve the story

Hier vertel je hoe het verhaal is afgelopen. Een goed verhaal kent geen losse eindjes. Hoe is de situatie nu? Loop door je verhaal en zorg dat alle vragen van het publiek beantwoord worden.

7. Make the point

Wat is het punt dat je met jouw verhaal maakt? Wat wil je hiermee zeggen? Bewijs waarom jouw organisatie acties onderneemt.

8. Eindig je verhaal met een vraag

Na dit krachtig verhaal van je non-profitorganisatie moet je de geef-vraag stellen. Communiceren is hier belangrijk. Luister naar jouw potentiële donateur waarom hij of zij wel of niet zou willen doneren.

Via bovenstaande structuur kun je als non-profitorganisatie een krachtig verhaal vertellen. Een persoonlijk verhaal is de manier om potentiële donateurs aan te spreken. 

Meer tips voor een goed verhaal? Hier vind je ze!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wij helpen non-profits aan meer en betere donateurs

Meer fondsenwervings-blogs