Openheid geven

Meer openheid voor goede doelen

In juli vorig jaar riep het CDA op tot meer openheid van goede doelen. Dit zou moeten gebeuren door middel van het publiceren van gegevens op hun website. Volgens het Reformatorisch Dagblad heeft de staatssecretaris van Financiën op 28 mei j.l. bekendgemaakt welke gegevens dit moeten zijn en heeft hij voorgesteld om dit wettelijk te verplichten.

Als de Kamer met deze wet instemt, gaan deze publicatie verplichtingen gelden vanaf 1 januari 2014.  In dat geval moeten Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), zoals kerken, goede doelen, scholen en zorginstellingen zorgen dat ze op tijd aan de vereisten voldoen. Anders riskeren ze het verlies van de ANBI status en kunnen donateurs geen giftenaftrek meer claimen.

Hieronder een overzicht van de gegevens die ANBI’s volgens de staatssecretaris moeten publiceren:

  • de naam van de instelling
  • het RSIN-nummer (te vinden in het handelsregister), dat uiteindelijk ook door gevers vermeld moet worden in de aangifte bij het claimen van de giftenaftrek
  • het post- of bezoekadres, telefoonnummer en e-mailadres
  • de doelstelling (zo begrijpelijk mogelijk verwoord)
  • het beleidsplan op hoofdlijnen
  • de bestuurssamenstelling (naamsvermelding is niet verplicht)
  • het beloningsbeleid van de instelling, eventueel onder verwijzing naar een cao of salarisregeling
  • een actueel (jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten;
  • de balans en staat van baten en lasten met toelichting. Kerken en zuivere vermogensfondsen kunnen de balans achterwege laten.

Wij gaan er van uit dat als u onze website bezoekt, u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close