ANBI status behouden

Vanaf 1 januari 2014 zijn alle organisaties met een ANBI status wettelijk verplicht om financiële verantwoording en andere informatie op hun website te publiceren. Uit onderzoek van accountants- en adviesorganisatie Accon avm blijkt dat 98% van de instellingen niet voldoet aan deze eisen. Deze organistaties lopen daarmee het risico dat ze hun ANBI status kwijtraken.

Door de ANBI (algemeen nut beogende instelling) –status kunnen donateurs hun giften aftrekken bij de fiscus. De staatssecretaris van Financiën vindt dat de instellingen hun huishoudboekje op orde moeten hebben en de doelen van de organisatie duidelijk moeten zijn. Ze zijn verplicht om al deze informatie via internet aan het publiek te vertellen.

Verplicht op je site opnemen

Hieronder de zaken die vanaf 1 januari verplicht op de website van iedere ANBI organisatie terug te vinden moet zijn:

 • Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam
 • KVK en/of RSIN nummer
 • Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling
 • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
 • De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
 • Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders, met uitzondering van:
  Namen van bestuurders van kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige orderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd
  Namen van bestuurders waarvoor de inspecteur op verzoek van de instelling ontheffing verleent omdat is aangetoond dat publicatie van deze namen een reëel gevaar oplevert voor de persoonlijke veiligheid van deze bestuurders of van hun familieleden
 • Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling
 • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.

De informatie uit de laatste bullet moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt. Vanaf 1-1-2014 dien je de gegevens van 2012 te publiceren en op 1 juli 2014 moeten de gegevens van 2013 gepubliceerd zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat in 19% van de gevallen de vereiste informatie in zijn geheel niet beschikbaar is. Bij 79% is de informatie deels aanwezig, maar nog niet compleet.

Wij houden van resultaat

Mindwize is een full service dialoog marketing bureau. Wij geloven in meetbare resultaten, daar ligt ons hart. Met bewezen succesvolle dialoog marketing technieken behalen we voor jouw organisatie het hoogste netto resultaat. Neem vandaag nog contact met ons op voor een goed gesprek over meer resultaat voor jouw organisatie.

Nieuws voor fondsenwervers

Wil je regelmatig tips en nieuws over het werven en behouden van donateurs ontvangen? Abonneer je dan nu op onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook.

Wij gaan er van uit dat als u onze website bezoekt, u akkoord gaat met het gebruik van deze cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close